XXIX NIEDZIELA

OKRES ZWYKŁY16.10.2016

Ogłoszenia duszpasterskie

 

1. Zapraszamy do uczestnictwa dzieci, młodzież wszystkich wiernych w nabożeństwie różańcowym, które w tygodniu jest odprawiane o godzinie 17.00. Natomiast w niedziele nabożeństwo różańcowe w kościele parafialnym jest po Mszy świętej wieczornej, a w Piotrkowiczkach przed Mszą świętą o godzinie 17.30. 

2. Za dwa tygodnie rozpocznie się miesiąc listopad – miesiąc poświęcony modlitwom za zmarłych. W miesiącu tym będziemy odmawiać różaniec w intencji zmarłych z naszych rodzin wypisanych przez Was na kartach wypominkowych. Kartki są wyłożone na stoliku przy wyjściu z kościoła – można je zabrać do domu (w Piotrkowiczkach – na balaskach). Prosimy o czytelne wypisanie imion i nazwisk zmarłych. Wypisane wypominki można przynosić do zakrystii lub kancelarii parafialnej.

3. Po raz kolejny zwracamy się do wszystkich parafian i osób, którzy mają groby swoich zmarłych na naszych cmentarzach, aby raz w roku w podpisanej kopercie złożyli ofiarę pieniężną w kwocie 30 złotych na wywóz śmieci przynosząc do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Prosimy też o przekazanie tej informacji innym osobom, którzy nie należą do naszej parafii a mają na naszych cmentarzach groby swoich bliskich.

4. Spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów do Służby Liturgii wraz z rodzicami będzie w sobotę, tj. 22 października o godzinie 11.00 w Wysokim Kościele i o godzinie 12.00 w Piotrkowiczkach. Bardzo prosimy wszystkich o przybycie.

5. Przy naszej parafii powstaje nowa grupa duszpasterska „Wspólnota Biblijna”. Wszystkich, którzy chcą się modlić słowami Pisma świętego i je rozważać zapraszamy na spotkanie organizacyjne w środę, tj. 19 października o godzinie 18.30 na plebanii.

6. W Wysokim Kościele na stoliku przy wyjściu z kościoła można zakupić: kalendarze Salwatoriański Kalendarz Misyjny. W Piotrkowiczkach na balaskach. Cena kalendarzy 6 złotych. Zachęcamy do zakupienia tych kalendarzy, których kwota będzie przeznaczona na potrzeby wszystkich polskich misjonarzy oraz dla misjonarzy z naszego Zgromadzenia.

7. Informujemy, że ofiara pieniężna zbierana do puszek w Dniu Papieskim, przeznaczona na stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z rodzin ubogich, wyniosła 925.50 złotych. Pieniądze zostały przekazane do kurii.

8. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom pojedynczym, rodzinom i całemu zespołowi parafialnemu Caritas za zrobienie kanapek i poczęstowanie pielgrzymów idących z Wrocławia do grobu św. Jadwigi do Trzebnicy. Bóg zapłać!

9. W rozpoczynającym się dzisiaj tygodniu w liturgii będziemy obchodzić: w poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika; we wtorek – święto św. Łukasza Ewangelisty; w czwartek – wspomnienie św. Jana Kantego, kapłana; w piątek – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa, w sobotę – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.


Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. W najnowszym numerze: Konsekracja ozdobionego mozaikami sanktuarium św. Jana Pawła II w rocznicę jego wyboru; Czarny czas dla życia; Wstrząsająca opowieść świadków męczeńskiej śmierci ks. Jacquesa Hamela oraz wiele innych bardzo ciekawych artykułów.

Dziękujemy Wam za wszelkie dobro! Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej Różańcowej prowadzi Was przez ten nowy tydzień!

Wasi duszpasterze – Salwatorianie