KOMENDY DLA MINISTRANTÓW

W ZAKRYSTII

Komenda po łacinie:

Oznacza :

Czyta się ją:

 

 

 

Silentium

CISZA

SILENCJUM

 

 

 

Procedamus

WYRUSZAMY W PROCESJI

tak jak się pisze

 

 

 

Procedamus ad altare                                       

IDZIEMY DO OŁTARZA

tak jak się pisze

 

W KOŚCIELE

 

Sistemus

ZATRZYMUJEMY SIĘ

tak jak się pisze

 

 

 

Genu flexio

PRZYKLĘKNIĘCIE NA JEDNO KOLANO (PRAWE)

GENU FLEKSJO

 

Flectamus genua

KLĘKAMY (NA DWA KOLANA)

FLEKTAMUS  GENUA

 

 

 

Inclinatio profunda

GŁĘBOKI SKŁON

INKLINACJO PROFUNDA

 

                          

 

Inclinatio capitis

SKŁON GŁOWY

INKLINACJO KAPITIS

 

 

 

Satis

DOSYĆ, WYSTARCZY     

tak jak się pisze

 

 

 

Non-dum

JESZCZE NIE

tak jak się pisze