Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

W naszej parafii istnieje grupa dziewcząt i chłopców, którzy służą Bogu i ludowi Bożemu podczas liturgii.

Ten ministrancki zespół dzieli się na mniejsze grupy, w zależności od miejsca zamieszkania poszczególnych członków LSO. Część z nich pełni swoją służbę w świątyni parafialnej w Wysokim Kościele, inni w kościele filialnym w Piotrkowiczkach, a pozostali kaplicy w Wiszni Małej.

Jednak każdy z członków LSO ma prawo (jeśli zajdzie taka potrzeba i gdy zechce) służyć do Mszy w innym miejscu (np. ministrant z Piotrkowiczek może służyć w Wysokim Kościele lub w Wiszni).

Bo przecież jesteśmy jedną wspólnotą parafialną!!!

Dlatego, mimo podziału na grupy, dążymy do tego, aby ministranci ze wszystkich wiosek znali się i tworzyli jedną wspólnotę!

 

Opiekunem ministrantów jest ks. Robert Stachowicz

 

Jak zostać członkiem LSO?

Najlepiej zgłosić się do księdza opiekuna LSO (ks. Roberta).

Do grupy ministranckiej mogą zgłaszać się chłopcy i dziewczęta od klasy trzeciej wzwyż (aż do 99 roku życia).