Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO)

W naszej parafii istnieje grupa dziewcząt i chłopców, którzy służą Bogu i ludowi Bożemu podczas liturgii.

Ten ministrancki zespół dzieli się na mniejsze grupy, w zależności od miejsca zamieszkania poszczególnych członków LSO. Część z nich pełni swoją służbę w świątyni parafialnej w Wysokim Kościele, inni w kościele filialnym w Piotrkowiczkach, a pozostali kaplicy w Wiszni Małej.

Jednak każdy z członków LSO ma prawo (jeśli zajdzie taka potrzeba i gdy zechce) służyć do Mszy w innym miejscu (np. ministrant z Piotrkowiczek może służyć w Wysokim Kościele lub w Wiszni).

Bo przecież jesteśmy jedną wspólnotą parafialną!!!

Dlatego, mimo podziału na grupy, dążymy do tego, aby ministranci ze wszystkich wiosek znali się i tworzyli jedną wspólnotę!

Obecnie do grupy LSO należą następujące osoby:

 l.p.

 Wysoki Kościół

 Wisznia Mała

 Piotrkowiczki

 1.

 Bonawentura Bienias


 Krzysztof Buczak

 2.

 Kosma Bienias


 Izabella Bugaj

 3.

 Natalia Jeziorna

 

 Jarosław Masternak

 4.

 Elżbieta Dąbrowska

 

 Justyna Masternak

 5.

 Marcin Dąbrowski

 

 Klaudia Starula

 6.

 Wojciech Janik

 

 Maria Stawińska

 7.

 Kamila Jańska

 


 8.

 Grzegorz Nowak

   

 9.

 Karolina Zdziszek

   

 10.

 Martyna Zdziszek

   

 11.

 Milena Miernicka

   

 12.

 Klaudia Strzelczyk

   

 13.

 Patrycja Strzelczyk

   

 

Opiekunem ministrantów jest ks. Robert Stachowicz

 

Jak zostać członkiem LSO?

Najlepiej zgłosić się do księdza opiekuna LSO (ks. Roberta).

Do grupy ministranckiej mogą zgłaszać się chłopcy i dziewczęta

od klasy trzeciej wzwyż (aż do 99 roku życia).