ZASADY SŁUŻBY MINISTRANCKIEJ


1. Ministranci przychodzą do służby 10 minut przed Mszą świętą lub nabożeństwem.

2. Jeśli ministrant przyjdzie do zakrystii, gdy Msza lub nabożeństwo się rozpoczęło (czyli spóźni się), to taki ministrant NIE WYCHODZI SŁUŻYĆ, ale wraca do kościoła pomiędzy innych wiernych!

3. Ministranci służący przy ołtarzu powinni starać się być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swojego serca.

4. Ministranci nie rozmawiają ze sobą w zakrystii! Mogą jedynie półgłosem podzielić się funkcjami liturgicznymi.

5. Ministranci dbają o strój ministrancki, aby zawsze był czysty i odpowiednio przechowywany.

6. Ministranci ustawiają się do służenia minimum 2 minuty przed Mszą św. lub nabożeństwem. Modlitwę przed wyjściem do służby rozpoczyna ksiądz, a gdy go nie ma najstarszy z ministrantów. Modlitwa rozpoczyna się znakiem +.

7. Po Mszy ministranci odmawiają modlitwę po służeniu kończąc ją znakiem +.

8. Ministranci biorą czynny udział w liturgii i starają się pobożnie ją przeżyć. Słuchają słowa Bożego, włączają się w śpiew i odpowiedzi na wezwania kapłana.

9. Ministranci nie wychodzą do zakrystii podczas liturgii. Udają się tam jedynie wtedy, kiedy muszą wykonać jakąś czynność związaną ze służbą (np. przynieść welon czy kadzielnicę). Po wykonaniu swojej czynności zaraz wracają do ołtarza.