CHRZEST

Zgodnie z prawem kościelnym chrztu dzieci udziela się w tej parafii, do której należą rodzice. Parafią rodziców jest ta, w której faktycznie mieszkają (zameldowanie nie ma tu znaczenia).

Chrzcimy więc dzieci z naszej parafii.

Jeśli małżeństwo z innej parafii chce ochrzcić swoje dziecko u nas musi dostarczyć pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza.

Termin chrztu dziecka należy przynajmniej miesiąc wcześniej uzgodnić z ks. proboszczem w kancelarii parafialnej.

Zapisując dziecko do chrztu trzeba:

1. Przynieść wyciąg z aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Podać datę ślubu kościelnego rodziców dziecka. Jeśli rodzice nie mają ślubu kościelnego z powodu przeszkody (byli wcześniej połączeni ślubem kościelnym z inną osobą) to okazują zaświadczenie o zawarciu związku cywilnego.

3. Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, daty urodzenia, adresy).

4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami (w przypadku, gdy kandydaci na rodziców chrzestnych nie są naszymi parafianami); kandydaci na rodziców chrzestnych udają się po takie zaświadczenia do kancelarii w swojej parafii.

 

Przypominamy, że kandydaci na rodziców chrzestnych muszą być:

  • praktykującymi katolikami
  • bierzmowani 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

  • niewierzący czy osoby innej wiary,
  • osoby niepraktykujące,
  • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
  • osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania
  • prowadzący gorszący tryb życia.

 

Do chrztu wystarczy jeden chrzestny, ale zgodnie ze zwyczajem można wybrać dwoje rodziców chrzestnych.