Człowiek UMIERAJĄCY powinien przyjąć trzy sakramenty:

sakrament pokuty, sakrament namaszczenia chorych i WIATYK.

Umierający powinien pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty!

Więc jeśli to możliwe spowiada się przed kapłanem.

Gdy niemożliwa jest sakramentalna spowiedź powinien wzbudzić

sobie doskonały żal za grzechy!

 

Po odpuszczeniu grzechów kapłan udziela umierającemu namaszczenia chorych.

Po namaszczeniu umierający otrzymuje WIATYK.

 

Jeśli sytuacja nagli, to kolejność jest inna:

umierający otrzymuje najpierw rozgrzeszenie, potem WIATYK,

a jeśli starczy czasu – na końcu - namaszczenie chorych

(WIATYK ma pierwszeństwo przed namaszczeniem chorych,

ponieważ jest to sakrament umierających!)

 

WIATYK

  

Wiatyk – Komunia św. na „ostatnią drogę” (od łacińskiego via – droga)

czyli Komunia, którą przyjmuje umierający wierny.


Przy przejściu z tego życia do wieczności człowiek wierzący

zostaje umocniony Wiatykiem Ciała i Krwi Chrystusa

i otrzymuje zadatek zmartwychwstania,

zgodnie ze słowami Pana: „Kto spożywa moje Ciało i Krew, ma życie wieczne,

a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54).


Do przyjęcia Wiatyku zobowiązani są wszyscy ochrzczeni,

którzy mogą przyjąć Eucharystię.

W niebezpieczeństwie śmierci,

niezależnie od przyczyny, z której ono wynika,

obowiązuje wszystkich wiernych

przykazanie przyjęcia Komunii św.

Duszpasterze powinni czuwać, aby nie odkładano

udzielania tego Sakramentu,lecz aby wierni

zostali nim pokrzepieni, dopóki mają pełną świadomość

…………………………………………………………………………………

Wiatyku udziela się w następujący sposób:

Kapłan podchodzi do chorego

i ukazując mu Najświętszy Sakrament mówi: Ciało Chrystusa.

Chory odpowiada: Amen.

Natychmiast szafarz dodaje:

NIECH CHRYSTUS CIĘ STRZEŻE

I ZAPROWADZI DO ŻYCIA WIECZNEGO.

Chory odpowiada: Amen.

W bliskim niebezpieczeństwie śmierci Wiatyk trzeba podać natychmiast,

aby chory w czasie swojego

przejścia z tego życia do wieczności

został pokrzepiony Ciałem Chrystusa

i utwierdzony zadatkiem zmartwychwstania.

Cytaty z księgi liturgicznej Sakramenty chorych 

(drugie poprawione wydanie rytuału, Katowice 2001, Księgarnia św. Jacka).